[ολόκληρο το κείμενο...]


Το άρθρο έχει δημοσιευθεί και στα Ιταλικά:


‘Polarizzazione Partitica e Non-Proportionalita Elettorale in Grecia’, Rivista Italiana di Scienza Politica, τχ. 3, Δεκέμβριος 1986, σ. 401-437